Cenník


Sortiment zabezpečovaných mliečnych výrobkov v zmysle Prílohy č.1 k nariadeniu vlády SR č. 200/2019 Z. z.


P.č. Názov mliečneho výrobku Číselný kód položky alebo podpoložky nomenklatúry tovaru stanovenej EK, pod ktorú sa mliečny výrobok zaraďuje Skupina pod ktorú sa mliečny výrobok zaraďuje Druh a veľkosť balenia mliečneho výrobku Maximálna veľkosť jednej porcie mliečneho výrobku pre jedného žiaka na deň Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa §1 písm. a) na dodanie alebo distribúciu jedného balenia alebo jedného kg mliečneho výrobku v eurách bez dane Najvyššia úhrada v eurách, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka za jedno balenie alebo za jeden kg mliečneho výrobku
1. **plnotučné mlieko neochutené,
ultravysokotepelne ohriate (UHT)
0401 A kartón/fľaša 1 l 250 ml 0,831 0,084
2. **plnotučné mlieko neochutené,
pasterizované alebo vysokopasterizované
0401 A kartón/vrecko/fľaša 1 l 250 ml 0,843 0,085
4. **polotučné mlieko neochutené,
ultravysokotepelne ohriate (UHT)
0401 A kartón/fľaša 1 l 250 ml 0,662 0,067
5. **polotučné mlieko neochutené,
pasterizované alebo vysokopasterizované
0401 A kartón/vrecko/fľaša 1 l 250 ml 0,689 0,069
7. **polotučné mlieko bezlaktózové,
ultravysokotepelne ohriate (UHT)
0404 A kartón 1 l 250 ml 1,033 0,207
13. **polotučné mlieko neochutené,
pasterizované alebo vysokopasterizované
0401 A téglik 250 g 250 g 0,360 0,040
18. **zakysané mlieko 0403 B téglik 250 g 250 g 0,335 0,034
23. **acidofilné mlieko 0403 B téglik 250 g 250 g 0,390 0,039
26. **jogurt biely 0403 B téglik 145 g 145 g 0,345 0,035
27. **jogurt biely 0403 B téglik 150 g 150 g 0,355 0,036
28. **jogurt biely nízkotučný 0403 B téglik 150 g 150 g 0,283 0,029

*Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka, sú ustanovené na 1 kg mliečneho výrobku.


**Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka, sú ustanovené na jedno balenie mliečneho výrobku.