Cenník


Sortiment zabezpečovaných mliečnych výrobkov v zmysle Prílohy č.1 k nariadeniu vlády SR č. 200/2019 Z. z.


P.č. Názov mliečneho výrobku Číselný kód položky alebo podpoložky nomenklatúry tovaru stanovenej Európskou komisiou, pod ktorú sa mliečny výrobok zaraďuje Skupina, pod ktorú sa mliečny výrobok zaraďuje Druh a veľkosť balenia mliečneh o výrobku Maximáln a veľkosť jednej porcie mliečneho výrobku pre jednéh o žiaka na deň Výška základnej pomoci na zabezpečovanie činnosti podľa § 1 písm. a) na dodanie alebo distribúciu jedného balenia alebo jedného kg mliečneho výrobku v eurách bez dane Úhrada v eurách, ktorú možno okrem základnej pomoci najviac žiadať za jedno balenie alebo za jeden kg mliečneho výrobku
1. **plnotučné mlieko neochutené,
ultravysokotepelne ohriate (UHT)
0401 A kartón/fľaša 1 l 250 ml 0,97 0,10
3. **plnotučné mlieko neochutené,
pasterizované alebo vysokopasterizované
0401 A kartón/vrecko/fľaša 1 l 250 ml 0,99 0,10
6. **plnotučné mlieko neochutené s vitamínmi,
bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT)
0404 A kartón 250 ml 250 ml 0,51 0,11
7. **polotučné mlieko neochutené,
ultravysokotepelne ohriate (UHT)
0401 A kartón/fľaša 1 l 250 ml 0,81 0,09
8. **polotučné mlieko neochutené,
pasterizované alebo vysokopasterizované
0401 A kartón/vrecko/fľaša 1 l 250 ml 0,85 0,09
10. **polotučné mlieko bezlaktózové,
ultravysokotepelne ohriate (UHT)
0404 A kartón 1 l 250 ml 1,21 0,25
12. **polotučné mlieko neochutené,
ultravysokotepelne ohriate (UHT)
0401 A kartón 250 ml 250 ml 0,5 0,05
13. **polotučné mlieko neochutené,
pasterizované alebo vysokopasterizované
0401 A téglik 250 g 250 g 0,3 0,03
16. **zakysané mlieko 0403 B téglik 250 g 250 g 0,54 0,06
20. **acidofilné mlieko 0403 B téglik 250 g 250 g 0,46 0,05
23. **jogurt biely 0403 B téglik 145 g 145 g 0,43 0,05
24. **jogurt biely 0403 B téglik 150 g 150 g 0,41 0,05

*Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a úhrada, ktorú možno okrem základnej pomoci najviac žiadať, sú ustanovené na 1 kg mliečneho výrobku.


**Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a úhrada, ktorú možno okrem základnej pomoci najviac žiadať, sú ustanovené na jedno balenie mliečneho výrobku.