Cenník


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.
ZOZNAM MLIEČNYCH VÝROBKOV, MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ ICH PORCIÍ PRE JEDNÉHO ŽIAKA, VÝŠKA POMOCI NA ICH DODÁVANIE ALEBO DISTRIBÚCIU PRE ŽIAKOV A ÚHRADA, KTORÚ ZA NE MOŽNO OKREM ZÁKLADNEJ VÝŠKY POMOCI NAJVIAC ŽIADAŤ


P. č. Názov mliečneho výrobku Číselný kód položky alebo podpoložky nomenklatúry tovaru ustanovenej Európskou komisiou, pod ktorú sa mliečny výrobok zaraďuje *
Skupina, do ktorej sa mliečny výrobok zaraďuje
Druh a veľkosť balenia mliečneho výrobku Maximálna veľkosť jednej porcie mliečneho výrobku pre jedného žiaka na deň Výška základnej pomoci na zabezpečovanie činnosti podľa § 1 písm. a) na dodanie alebo distribúciu jedného balenia alebo jedného kg mliečneho výrobku v eurách bez dane Výška úhrady v eurách, ktorú možno okrem základnej pomoci najviac žiadať za jedno balenie alebo za jeden kg mliečneho výrobku
1. **plnotučné mlieko, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0401 A kartón/fľaša 1 l 250 ml 1,22 0,13
2. **plnotučné mlieko, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0401 A kartón
250 ml
250 ml 0,66 0,07
3. **plnotučné mlieko, pasterizované alebo vysokopasterizované 0401 A kartón/
vrecko/fľaša 1 l
250 ml 1,2 0,12
4. **plnotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0404 A kartón 1 l 250 ml 1,78 0,36
5. **plnotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0404 A kartón
250 ml
250 ml 0,62 0,13
6. **polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0401 A kartón/fľaša 1 l 250 ml 0,98 0,1
7. **polotučné mlieko, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0401 A kartón
250 ml
250 ml 0,63 0,07
8. **polotučné mlieko, pasterizované alebo vysokopasterizované 0401 A kartón/
vrecko/fľaša 1 l
250 ml 1,06 0,11
9. **polotučné mlieko, pasterizované alebo vysokopasterizované 0401 A téglik 250 g 250 g 0,39 0,04
10. **polotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT) 0404 A kartón 1 l 250 ml 1,53 0,31
11. **polotučné mlieko bezlaktózové, pasterizované alebo vysokopasterizované 0404 A kartón/
vrecko/fľaša 1 l
250 ml 1,49 0,3
12. **zakysané mlieko 0403 B téglik 200 g 200 g 0,41 0,05
13. **zakysané mlieko 0403 B téglik 230 g 230 g 0,58 0,06
14. **zakysané mlieko 0403 B téglik 250 g 250 g 0,59 0,06
15. **zakysané mlieko 0403 B kartón/
vrecko/fľaša 0,5 l
250 ml 0,81 0,09
16. **zakysané mlieko 0403 B kartón 950 g 190 g 1,61 0,17
17. **acidofilné mlieko 0403 B téglik 230 ml 230 ml 0,5 0,05
18. **acidofilné mlieko 0403 B téglik 250 g 250 g 0,5 0,05
19. **jogurt 0403 B téglik 125 g 125 g 0,35 0,04
20. **jogurt 0403 B téglik 135 g 135 g 0,4 0,04
21. **jogurt 0403 B téglik 145 g 145 g 0,5 0,05
22. **jogurt 0403 B téglik 150 g 150 g 0,5 0,05
23. **jogurt 0403 B sklenený pohár 200 g 200 g 0,99 0,1
24. **jogurt nízkotučný 0403 B téglik 150 g 150 g 0,42 0,05
25. **jogurt bifidový 0403 B téglik 140 g 140 g 0,7 0,07
26. **jogurt bifidový 0403 B sklenený pohár 115 g 115 g 0,9 0,09
27. **jogurt bezlaktózový 0403 B téglik 145 g 145 g 0,6 0,06
28. **jogurt bezlaktózový 0403 B sklenený pohár 200 g 200 g 0,99 0,1
29. **jogurt bifidový bezlaktózový 0403 B sklenený pohár 115 g 115 g 0,99 0,1
30. **jogurtový nápoj 0403 B fľaša 0,5 l 250 ml 1,79 0,18
31. **tvaroh hrudkovitý 0406 B fólia 200 g 100 g 0,99 0,2
32. **tvaroh hrudkovitý 0406 B téglik, fólia 250 g 125 g 1,33 0,27
33. **tvaroh termizovaný 0406 B téglik 250 g 125 g 0,85 0,17
34. **tvaroh jemný hrudkovitý bezlaktózový 0406 B téglik 180 g 90 g 1,24 0,25
35. **mäkký čerstvý nízkotučný syr 0406 B téglik 180 g 90 g 1,28 0,26
36. ***polomäkký nezrejúci parený syr 0406 B fólia 800 – 1 700 g/fólia 20 g, 80 g a 150 g 30 g 11,89 2,38
37. **polomäkký nezrejúci parený polotučný syr bezlaktózový 0406 B fólia 90 g 90 g 1,47 0,3
38. ***polotvrdý zrejúci syr s 30 % tuku v sušine (polotučný) 0406 B fólia 1 000 – 2 800 g 30 g 8,25 1,65
39. ***polotvrdý zrejúci syr so 45 % tuku v sušine
(plnotučný)
0406 B fólia 1 000 – 2 800 g 30 g 10,26 2,06
40. **polotvrdý zrejúci syr so 45 % tuku v sušine
(plnotučný)
0406 B fólia 400 g 25 g 4,58 0,92
41. **polotvrdý zrejúci syr so 45 % tuku v sušine (plnotučný),
plátky
0406 B tácka 100 g 25 g 1,66 0,34*Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a úhrada, ktorú možno okrem základnej pomoci najviac žiadať, sú ustanovené na 1 kg mliečneho výrobku.


**Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a úhrada, ktorú možno okrem základnej pomoci najviac žiadať, sú ustanovené na jedno balenie mliečneho výrobku.